overlay

19.Yeterlik Sınavı Komisyonu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

19

Yeterlik Sınavı Komisyonu

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Göreve başlayan ve ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları sağlayan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavlarına ilişkin iş ve işlemlerde karar almak, değerlendirme yapmak, sonuca ulaşmak

Sağlık Uzmanları Yönetmeliği

VAR

30.07.2018

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde herhangi bir zaman aralığı belirlenmemiş olup zorunlu hallerde üyelerde değişiklik yapılmaktadır.