T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

18.İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

18

İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Sağlık Uygulama Tebliğinde işitsel implanlar için geri ödeme kriterlerini sağlamayan vakalarda, sağlık hizmet sunucusunun ilgili komisyonunca implanttan yarar göreceği düşünülen hastalara ilişkin başvuruları karara bağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3.36.B, 3.3.36.C, 3.3.36.Ç ve 3.3.36.D maddeleri

VAR

12.07.2013

Süresiz. Usul ve Esasların kabulü sonrası 2 yılda bir