T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17.Diyaframa Pili Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

17

Diyaframa Pili Bilimsel Danışma Komisyonu

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Hastanenin ilgili komisyonunca diyafragma pilinden yarar sağlayacağı düşünülen vakalara ilişkin başvuruları karara bağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi Ek-3/S

VAR

2.06.2015

Süresiz. Usul ve Esasların kabulü sonrası 2 yılda bir