T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

16.Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyon

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

16

Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Ortopedi ve travmatoloji branşında Sağlık Uygulama Tebliğinde OBDK kararı ile geri ödemesi yapılacağı belirtilen protez, segmentler ve artrodez uygulama başvurularını karara bağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3.9 Ortopedi ve travmatoloji branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıbbi malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul ve esasları” maddesi

VAR

2.06.2015

Süresiz. Usul ve Esasların kabulü sonrası 2 yılda bir