T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

15.Tıbbi Sosyal Hizmetler Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

15

Tıbbi Sosyal Hizmetler Bilimsel Danışma Komisyonu

Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Bakanlığımızın Tıbbi sosyal hizmetler politikasının oluşturulması, uygulamların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi

16 Şubat 2011 tarihli 7465 sayılı Tıbbi, Sosyal Hizmetler Uygulama Yönergesi 4. madde

VAR

3.01.2017

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR