overlay

14.Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyonu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

14

Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyonu

Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Bakanlığımız tarafından yürütülen hasta hakları çalışmalarınınplanlı, sistematik, ve sürdürülebilir olarak devam etmesi

Mülga 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. ve 40. maddelerine dayandırılarak kurulur.

VAR

01.03.17

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR