T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

13.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Çalışma Grubu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

13

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Çalışma Grubu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Mevcut genetik hastalıklar tanı merkezlerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi

10/06/1998 tarih ve 23368 sayılı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin bilimsel komisyon teşkiline yönelik 5. maddesinin Danıştay 15. Dairesi’nce 29.12.2015 tarihli ve E.2015/6950 sayılı Kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

VAR

DEVAM EDİYOR

DEVAM EDİYOR