overlay

12.Dış Kalite Değerlendirme Çalışma Grubu

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

12

Dış Kalite Değerlendirme Çalışma Grubu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Tıbbi laboratuvarlar tarafından Dış Kalite Değerlendirme Merkezi Sistemine gönderilen verilerin değerlendirilmesi

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ç bendi

VAR

13.06.2018

DEVAM EDİYOR