T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

6.Tetkik Uygunluğu Çalışma Grubu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

6

Tetkik Uygunluğu Çalışma Grubu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi basamağına ait iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla ilgili çalışma grubu oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 1) 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları kurmak

3.03.2018

1.03.2019