T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4.Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 03/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

4

Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Tıbbi laboratuvarlar ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği'nin Komisyonun teşkili başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında komisyon kurulması hükmü bulunmaktadır.

VAR

21.07.2017

21.07.2019