T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

3.Doku Tipleme Labaratuvarı ve Transplantasyon İmminolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 13/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

3

Doku Tipleme Labaratuvarı ve Transplantasyon İmminolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Doku tipleme laboratuvarları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek

Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesinin Komisyonun teşkili başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında komisyon kurulması hükmü bulunmaktadır.

VAR

21.07.2018

21.07.2019