T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2.Obezite Merkezleri Bilimsel Çalışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

2

Obezite Merkezleri Bilimsel Çalışma Komisyonu

Ayaktan Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı

Sağlık tesislerinde; birbirinden ayrı, bağımsız olarak farklı uygulama modelleri ile yürütülmekte olduğu bilinen obezite alanındaki mevcut tıbbi uygulamaların, hazırlanan karma bir terapi elastisite ve plastisitesi olan bir sistem uygulaması olan söz konusu algoritmaya uygun olarak belirli merkezler tarafından ve standart bir uygulama düzeni ve birlikteliği halinde yürütülmesi planlanmaktadır.
Yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan sadece birlikte çalışma ve kombine hareket sistematiğini öngören bu modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, bu konuda deneyimli ekipler yetiştirmek ve bu merkezlerde gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak için pilot uygulama merkezlerine ihtiyaç duyulmuştur.

*Bakanlık makamı 13/10/2017 tarih ve 81595070-020-901 sayılı Obezite Cerrahisi Uygulamalarına ilişkin 2017/17 sayılı Genelge
*Obezite Merkezleri Bilim Komisyonu Görev ve Yetkileri İle Komisyon Üyelerinin Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

VAR

12.06.2018

12.06.2019