T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1.Tıbbi Cihaz ve Özel İhtisas Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

1

Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu

Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanlığı

Sağlık tesislerinin ihtiyacı olan tıbbi cihaz temininin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24/04/2018 tarih ve E.344 Sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerine İlişkin 2018/13 Sayılı Genelge

VAR

1.01.2018

31.01.2019