T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kurullar ve Komisyonlar

Güncelleme Tarihi: 08/07/2020


Bilimsel Komisyonlara İlişkin Standartlar

Sıra

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Usul ve Esasları Durumu

1

Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu

Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı

Var

2

Obezite Merkezleri Bilimsel Çalışma Komisyonu

Ayaktan Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı

Var

3

Doku Tipleme Labaratuvarı ve Transplantasyon İmminolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

4

Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

5

Basın ve Bilgilendirme Çalışma Grubu (Radyoloji)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

6

Tetkik Uygunluğu Çalışma Grubu (Radyoloji)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

7

Konsültasyon İstemi Çalışma Grubu (Radyoloji)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

8

Çekim Kalitesi Değerlendirme Çalışma Grubu (Radyoloji)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

9

Çekim Kalitesi Değerlendirme Çalışma Grubu (Nükleer Tıp)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

10

Konsültasyon İstemi Çalışma Grubu/Basın ve Bilgilendirme Çalışma Grubu (Nükleer Tıp)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

11

Mevzuat Çalışma Grubu (Radyoloji-Nükleer Tıp)

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var-

12

Dış Kalite Değerlendirme Çalışma Grubu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

13

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Çalışma Grubu

Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

14

Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyonu

Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Var

15

Tıbbi Sosyal Hizmetler Bilimsel Danışma Komisyonu

Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Var

16

Ortopedi Bilimsel Danışma Komisyonu

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Var

17

Diyaframa Pili Bilimsel Danışma Komisyonu

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Var

18

İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma Komisyonu

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Var

19

Yeterlik Sınavı Komisyonu

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

20

Yayın Komisyonu

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

21

Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

22

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Komisyonu

Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Var

23

Kapasite Değerlendirme Komisyonu (KDK)

Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Var

24

Yanık Tedavisi Bilimsel Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

25

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilimsel Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

26

ÜYTE Sertifikalı Eğitim Programları Bilimsel Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

27

Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

28

Böbrek Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

29

Karaciğer Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

30

Kalp Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

31

Akciğer Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

32

Kemik İliği Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

33

Kornea Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

34

Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

35

Doku ve Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

36

Ulusal Kordon Kanı Koordinasyon Kurulu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Var

37

Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı

Var

38

Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu

Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı

Var

39

Kan ve Kan Ürünleri Kurulu

Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı

Var

40

Hemovijilans Eğitim ve Değerlendirme Komisyonu

Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı

Var

41

Sağlık Meslekleri Kurulu

Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı

Var-

42

GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları) Uygulamaları Bilim Komisyonu

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Yok

43

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığı

Yok-

44

Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığı

Yok-