T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

13. Uluslararası Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri

Güncelleme Tarihi: 04/09/2018

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) tarafından “Düşük Doz Radyasyon, Tüm Radyolojik Modalitelerde Teknolojik Gelişmeler” ana temasıyla, “İyonizan Radyasyon Çalışanları”na yönelik, radyasyondan koruma ve korunma eğitimleri vermek, bilimsel metotları sunmak, yeni teknolojileri tanıtmak, mesleki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 23-26 Nisan 2018 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 13. Uluslararası Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri düzenlenecektir