T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı

Güncelleme Tarihi: 06/09/2018


2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığına çalışmalarında ihtiyaç duyan arkadaşlarımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı 8. Kat 141 ve 158 numaralı odadan yönlendirilerek alabilirler