T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Endikasyon listeleri 13.07.2017 tarihli ve E 2072 sayılı makam oluru ile onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020