T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği 

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

yönetmelik metni için tıklayınız