T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık YÖKDİL sınavı Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı(EUS) giriş sınavlarında da geçerli olabilecek. YÖKDİL sınavının TUS, DUS ve YDUS gibi uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında geçerli olabilmesi için Bakanlığımızca 17.02.2017 tarihinde Yönetmelik değişikliği yapılmış olup YÖKDİL sınavının EUS giriş sınavlarında da geçerli olması için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiştir.İlgili değişiklik için tıklayınız.