Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 31/10/2014

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığının

Görevleri:

a) Teşhis ve tedavi yöntemlerini maliyet-etkililik ve maliyet-fayda yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak,

b) Sağlık hizmetlerine ilişkin fiyatları belirlemek, tedavi yardımının kapsamı ve geri ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

c) Geri ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin faturalandırma yöntemlerine ilişkin düzenlemeler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek,

e) Mahkemelerden gelen tedavi giderleri hakkında görüş bildirmek,

f ) Sağlık raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

g) MEDULA’ya ilişkin tespit edilen sorunların giderilmesine ilişkin işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordineli olarak yürütmek,

ğ) Ödeme gücü olmayıp aldığı sağlık hizmetine ilişkin masrafları karşılayamayan kişilerin başvurularını değerlendirmek,

h) Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek,