Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Mevzuat

Güncelleme Tarihi: 14/11/2014

1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği