Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 13/11/2014

DR.Abdullah ÖZTÜRK
 Dr.Abdullah ÖZTÜRK
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-2000 yılları arasında Ankara, Konya ve Bursa illerinde I. ve II. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim olarak görev yaptı.
    2000-2005 yılları arasında Van ilinde; İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve  Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü yanında Van bölge tabip odasında iki  dönem  Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
    2005-2008 yılları arasında Rize 82. yıl Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevi yanında, Hemodiyaliz Sorumlu Hekimliği ve Hastane Performans ve Kalite Direktörlüğü görevlerini yürüttü.
    2009 yılı Haziran ayında göreve başladığı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde, Eylül 2009 tarihi itibarı ile Performans Yönetimi  ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Mart 2012 tarihi itibarı ile de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
    Sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği, sağlıkta performans yönetimi ve klinik kalite konularına ilgi duyan Dr Abdullah Öztürk evli ve üç erkek çocuk babasıdır