Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 18/08/2016

Avşar ASLAN
Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı