Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığı Görevleri

Güncelleme Tarihi: 31/10/2014

İstatistik, Analiz Ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

 

    Sağlık Bakanlığı yetki, görev ve hizmet alanına giren konularda, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumu ve kuruluşlar hariç olmak üzere diğer tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından istatistiki bilgi toplamaya, ilgililerin kullanımına sunmaya yetkilidir.

Görevleri:

1- Sağlık kurum ve kuruluşlarında kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,

2- Hazırlanan İstatistik formları aracılığı ile veri toplamak için gerekli bilgi sistemleri tasarlamak, tasarlatmak, bunları yönetmek, uygulamak ve sorunlarına çözüm bulmak,

3- Verilerin zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlamak,

4- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak ve toplanması için gerekli işlemleri yapmak,

5- İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek,

6- Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verileriistatistiksel metodları kullanarak projeksiyon yapmak, sınıflandırmak, özetlemek, çapraz sorgulama yapmak, doğruluğunu, uygunluğunu denetlemek, arşivlemek.

7- Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve sunum vb. hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak,

8- Bağlı birimlerden veya dış birimlerden, gelen tüm istatistikî veri taleplerine cevap vermek,

9- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,