Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

28.Böbrek Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Komisyon Sıra No

Kurul/Komisyon Adı

İlgili Daire Başkanlığı

Amaç ve Gerekçe

Mevzuat Dayanağı

Usul ve Esasları

Mevcut Komisyonun Görev Başlangıç Tarihi

Mevcut Komisyonun Görev Bitiş Tarihi

28

Böbrek Nakilleri Bilimsel Danışma Komisyonu

Kan,Organ,Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü diğer konularda görüş alınması

*2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
*01/02/2012 tarih ve 28191 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği 8. madde

VAR

30.12.2014

YENİ MAKAM OLURU ALINANA KADAR