Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikaları Tescili Hk.

Güncelleme Tarihi: 06/09/2018


ÜYTE Eğitim Sertifikalarının Tescili ve Geçerlilik Sürelerine Dair Usul ve Esaslar ile İlgili Dağıtımlı Genel Yazı İçin tıklayınız.