Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

09.10.2017 tarihli ve 29822 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi için Tıklayın.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergesi için Tıklayın.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi (21.11.2017 tarihli ve 35340 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yapılan değişiklikler işlenmiş Tıklayın.