Mayıs 2017 İç Kontrol Sistemi ve Uyum Eylem Planının İşleyişine Yönelik Farkındalık Eğitimi