İletişim

Bakanlık Santral : 0312 585 10 00-49
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Santral : 0312 705 10 00  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Santral : 0312 565 50 00 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Santral : 0312 218 30 00   


T.C. Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilkent Yerleşkesi üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001 Cadde No:9 

06800 Bilkent-Çankaya/ ANKARA 
TEL: 0312 585 10 00