Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yeşil Kartlı Hastaların Kemik İliği Nakli-Sevk İşlemleri (2008/50)

Güncelleme Tarihi: 03/02/2016

Bu genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili genelge için tıklayınız